ANA MARIA REAL. EXPOSICIONS


EXPOSICIONS REALITZADAS:

GENER 2.005 – COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.005 – COLECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.006 – COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.006 – COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.007 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL 

JUNY 2.007 – COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.008 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL 

JUNY 2.008 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

NOVEMBRE 2.008 - COL-LECTIVA ESPAI GEN GRAN-ROSELLÓ

GENER 2.009 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.009 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.010 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.010 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

JUNY 2.012 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

JUNY 2.013 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

JUNY 2.014 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.015 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.015 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.016 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.016 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

JUNY 2.017 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

GENER 2.018 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL

JUNY 2.018 - COL-LECTIVA PERE CALDERS

ENERO 2.019 - COL-LECTIVA COTXERES BORRELL